in your HTML function remainingwidthheight (dx, dy, id) { var list, k, el, sel, s, flag, t; var vw, vh, w, h, hpos, vpos; var dx1, dy1; console.log('remainingwidthheight:', 'dx=', dx, 'dy=', dy, 'id=', id); if (!(id)) { el = getelement('script'); dx1 = null; dy1 = null; s = window.getComputedStyle(el); if(dx) { if (s.minWidth == "1px" ) dx1 = dx else el.style.width = "auto"; }; if(dy) { if (s.minHeight == "1px" ) dy1 = dy else el.style.height = "auto"; }; if ((dx1) || (dy1)) { if (el.id) id = el.id else { id = "ID_" + uniqueId(); el.id = id; console.log('id generated:', id); }; t = 100; setTimeout(function () { remainingwidthheight(dx1, dy1, id); }, t); listenresize(function(){ remainingwidthheight(dx1, dy1, id) }); console.log(dx, dy, id, "resize listener set"); flag_remainingheight = 1; }; return; }; console.log('remainingwidthheight:', id); el = document.getElementById(id); var vw = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; var vh = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight; console.log('viewport:', vw, vh); var hpos = el.offsetLeft; var vpos = el.offsetTop; var w = vw - hpos; var h = vh - vpos; console.log('remaining w,h:', w, h); if(dx) { dx=dx-0; console.log('dx:', dx); if ((dx < 1) && (dx> -1)) w = w + Math.round(dx * vw) else w = w+dx; console.log('w:', w); el.style.width = w + "px"; console.log('id:', id, 'width set:', el.style.width); }; if(dy) { dy=dy-0; console.log('dy:', dy); if ((dy < 1) && (dy> -1)) h = h + Math.round(dy* vh) else h = h+dy; console.log('h:', h); el.style.height = h + "px"; console.log('id:', id, 'height set:', el.style.height); }; }; var uniqueId = (function(){var id=0;return function(){if(arguments[0]===0)id=0;return id++;}})(); function listenresize (myfunc) { console.log("listenresize", myfunc); if (window.addEventListener) window.addEventListener("resize", debounce(myfunc, 500)); else if (window.attachEvent) window.attachEvent("resize", debounce(myfunc, 500)); else window.onresize = function() {debounce(myfunc, 500)}; }; debounce = function(myfunc, wait) { var timeout, args, context, timestamp; return function() { context = this; args = arguments; timestamp = Date.now(); console.log("debounce:", timestamp, args); var timeoutfunc = function() { var tnew = Date.now(); var tdif = tnew - timestamp; console.log(tnew, timestamp, tdif, timeout); if (tdif> wait) { timeout = null; console.log("run func",args); myfunc.apply(context, args); } else { timeout = setTimeout(timeoutfunc, wait - tdif); console.log("timeout updated", wait, timeout); }; }; if (!timeout) { timeout = setTimeout(timeoutfunc, wait); console.log("debounce: timeout set", wait, timeout); }; }; };
Pauline Warners-Heinen
06-22322926
info@dierfysio.nu
dierfysiotherapie@gmail.com
Verwijzen
 
Verwijzen
 
 
Pauline Warners-Heinen
06-22322926
info@dierfysio.nu
dierfysiotherapie@gmail.com
 
 
 
Een dierenfysiotherapeut behandelt uitsluitend na verwijzing door een dierenarts. Dat is dus anders geregeld dan bij humane fysiotherapie, waarbij u zonder verwijzing van een arts op consult kunt komen.
 
Er bestaat één uitzondering hierop, en dat is dierfysiotherapie als preventie van klachten. U kunt dan denken aan een "check-up" van uw dier, of sportbegeleiding.
 
Het komt ook voor, dat een eigenaar direct de dierenfysiotherapeut benadert voor behandeling van een dier. In dat geval neemt de dierenfysiotherapeut contact op met de dierenarts, om te overleggen of het dier in behandeling genomen wordt.
 
Tijdens de eerste behandeling doet de dierenfysiotherapeut een onderzoek, dat uit een vraaggesprek met de eigenaar, observatie van het dier, metingen en specifieke testen bestaat.
Daarna wordt het behandelplan met de eigenaar besproken en wordt er een schatting van de kosten gemaakt.
 
Zo'n eerste behandeling duurt daarom meestal ruim een uur. Volgende behandelingen kunnen korter duren; dat ligt aan de aandoening. Het spreekt vanzelf dat u als eigenaar/verzorger van het dier bij iedere behandeling zelf aanwezig bent!
 
Wanneer de behandeling afgesloten is, rapporteert de dierenfysiotherapeut aan de verwijzend dierenarts.
 
Een dier is in staat snel op fysiotherapie te reageren. Een serie bestaat doorgaans uit 4 tot 6 behandelingen. Soms kan een enkele behandeling plus een afspraak voor controle al voldoende zijn.
 
Behalve voor behandeling van klachten, kun je ook ter preventie beginnen met dierfysiotherapie. Ook dan is er contact met de dierenarts, en volgt eerst een onderzoek en daaruit een voorstel voor een behandelplan.
 
Welke dieren worden met fysiotherapie behandeld?
 
U kunt een model verwijsbrief printen. Geeft u deze s.v.p. ingevuld mee aan de eigenaar van het dier.
 
Wanneer kunt u als eigenaar een verwijzing bespreken?
 
U kunt een model verwijsbrief printen. Laat deze s.v.p. invullen door uw dierenarts en neem deze bij de eerste behandeling mee, samen met het aanmeldformulier paard of aanmeldformulier hond.