Horse & Hound Dierfysiotherapie
werkwijze


onderzoek hond
Paarden en honden hebben vaak een actief leven, waarin blessures kunnen voorkomen. Dat is vervelend voor de eigenaar, maar het dier heeft er zelf natuurlijk ook last van. Net als bij mensen, kun je bij dieren met fysiotherapie veel bereiken.
Wanneer ik voor het eerst bij uw dier kom, begin ik met een vraaggesprek met u als eigenaar, om een indruk te krijgen van de klachten en problemen, en te inventariseren wat er allemaal van invloed is op die klachten. Daarna volgt een observatie van het dier, zowel in rust als in beweging. Bij paarden kan laten longeren of berijden van het dier deel uitmaken van die observatie. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, eerst globaal en daarna specifiek gericht op de regio waar het probleem zich vermoedelijk bevindt. Hieruit volgt dan een werkdiagnose en stel ik, in overleg met u, een behandelplan op.
onderzoek achterbeen
Dieren zijn in staat snel en adequaat op fysiotherapeutische en/of chiropractische behandeling te reageren. Daarom volstaan doorgaans 4 tot 6 behandelingen om de klacht(en) te verhelpen. Bij minder complexe klachten kan zelfs een eerste consult en behandeling, gevolgd door advies en oefeningen en een controlebehandeling na enkele weken, al afdoende zijn.
Hoe lang een behandeling duurt, hangt af van de (complexiteit van de) klacht. Globaal duurt een behandeling van een paard of pony een uur; bij een hond duurt het een half uur tot drie kwartier. De eerste behandeling duurt, mede door het vraaggesprek en onderzoek, vaak langer dan eventuele volgende behandelingen. Het is de bedoeling dat u als eigenaar van het dier bij de behandeling aanwezig bent. Zo krijgt u een duidelijk beeld van wat er met uw dier gebeurt, en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Aan het eind van de behandeling krijgt u tips en advies en zo mogelijk "huiswerk" mee. Dit is nodig, omdat u als eigenaar met het dier aan het werk gaat na de fysiotherapeutische behandeling. De juiste nazorg is immers erg belangrijk voor een goed resultaat.
© 2004-2022 Horse & Hound Dierfysiotherapie